5101 2012-01-21 NBA W

亞特蘭大老鷹費城76人 <-5.5>

費城76人

76-90

5102 2012-01-21 NBA W

波特蘭拓荒者多倫多暴龍 <+6.5>

波特蘭拓荒者

94-84

5103 2012-01-21 NBA L

丹佛金塊華盛頓巫師 <+7.5>

丹佛金塊

108-104

5105 2012-01-21 NBA W

芝加哥公牛克里夫蘭騎士 <+8.5>

芝加哥公牛

114-75

5106 2012-01-21 NBA W

曼斐斯灰熊底特律活塞 <+3.5>

曼斐斯灰熊

98-81

5110 2012-01-21 NBA W

印第安那溜馬金州勇士 <+2.5>

印第安那溜馬

94-91

↓↓↓↓↓↓↓↓麻煩點以下工商服務,讓我賺一下,不會耽誤您寶貴的時間,謝謝!↓↓↓↓↓↓↓↓


 

 


    全站熱搜

    LotteryofYuan 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()